Årsrapport 2016/17

Luk

Stalde til en bæredygtig fremtid

Når Peder Rasmussens nye sølvgrå staldbygning rejser sig i det bakkede landskab nær Lystrup, Danmark, tiltrækker den sig en naturlig interesse fra forbipasserende. Og med god grund.

"Denne stald handler om en fundamental tro på fremtiden", siger Peder, som har været griseproducent i de sidste 30 år. "Vi blev færdige med at bygge stalden i juli, og allerede i starten af september er den i fuld produktion."

Den nye stald er nu centrum for Peders produktion. Med plads til 5.000 slagtegrise er den nye stald prototypen på energibesparelser, færre lugtgener og et bedre indeklima for både grise og medarbejdere. For Peder er den nye stald også en god forretning – en investering i en bæredygtig fremtid.

"Indtil sidste år producerede vi 16.500 smågrise om året. 10.000 af dem gik til eksport", forklarer han. ”De resterende 6.500 beholdt vi selv i vores tre slagtegrisestalde.”

Takket være smart udnyttelse af både den nye stald og én af de tre gamle stalde, har han nu plads til både 1.700 ere smågrise og 13.400 ere slagtegrise om året."

Jeg producerer nu 20.000 slagtegrise om året her i Danmark", siger han. "Når jeg kigger på regnestykket, giver det god mening."

Regnestykket omfatter alt fra bygningsomkostninger, hvoraf EU's landdistriktsprogram finansierede de 4,25 mio. kr., til stigende afregningspriser i år og i de kommende år.

"Det handler om fremtidssikring af min bedrift”, siger han. ”Og det handler om at være blandt de dygtigste 25 pct. af landmændene. Når Danish Crown leverer på den nye strategi, vil projektet her give en god økonomi."