Årsrapport 2016/17

Luk

Sammen med kunder og forbrugere

Koncernens 4WD strategi har defineret de overordnede mål for vores positionering på forbrugermarkedet med fokus på specialprodukter som for eksempel grise opdrættet uden brug af antibiotika, velfærdsgrise og økologisk grise- og oksekød.

Forbrugere og samfund efterspørger i stigende grad produkter med disse særlige, bæredygtige egenskaber. Vi arbejder derfor med at forstærke positionen på dette marked. I henhold til koncernstrategien arbejder vi endvidere konstant på at skabe merværdi for kunderne. Som et led i strategien fokuserer vi på højværdi-segmenter, højværdi-kunder og højværdi-produkter både inden for grise- og oksekød. Denne strategiske satsning understøtter vores målsætning om tilbyde bæredygtige produkter udviklet i tæt samarbejde med kunderne.

Dilemmaer i afsætningen

Mange landmænd er klar til at levere specialgrise, der efterkommer forbrugernes ønsker til blandt andet dyrevelfærd, sundhed, miljø og klima. Det er dyrere at producere specialvarer, og efterspørgslen skal således være med til at dække meromkostningerne. Afsætningen kompliceres af, at vi skal sælge hele grisen, og at forskellige dele typisk sælges på forskellige markeder med forskellige krav. Når forbrugerne på hjemmemarkedet har præferencer for økologi, frilandsgrise eller dyrevelfærdsmærkede grise, kan det være svært at dække merprisen på de dele af grisen, der sælges på fjernmarkederne.
Det skal dog ikke stoppe os i at drive udviklingen i en bæredygtig retning. Derfor har vi dedikeret et særskilt spor til dette i CSR strategien, hvor vi ønsker at involvere kunder og forbrugere i at udvikle fremtidens måltider med fokus på sundhed, bæredygtighed og gode smagsoplevelser.

Privatlivspolitik og databeskyttelse

Kunde- og forbrugertillid har afgørende betydning for vores forretning. Vores mål er at bygge tillid gennem vores produkter og dialog, og vi anser beskyttelse af kundernes data som en vigtig del af dette. I regnskabsåret har vi påbegyndt en proces med at implementere de nye krav i EU Persondataforordningen i vores organisation.