Årsrapport 2016/17

Luk

Gode jobs til alle

Medarbejderne er vores vigtigste ressource og udgør et af de fem spor i CSR-strategien. Vi skaber arbejdspladser i lokale bysamfund og jobmuligheder for både faglærte og ufaglærte. Gennem flere målrettede forløb har vi endvidere hjulpet mennesker, som har stået uden for arbejdsmarkedet i længere tid, tilbage til arbejdsmarkedet som værdifulde medarbejdere i Danish Crown.

Det er vores mål at skabe gode job til alle vores medarbejdere, sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og respektere medarbejdernes rettigheder i forhold til retfærdig behandling og gode arbejdsforhold. Vi ønsker at sikre mangfoldighed og social inklusion i vores medarbejderstab.

Vi har identificeret følgende særlige risici i forhold til målsætningen om gode job for alle: arbejdsskader og arbejdsrelateret fravær samt adgang til tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Større strategisk fokus på medarbejderne

I årets løb har koncernens HR funktion iværksat en række tværgående initiativer og intern videndeling for at sikre en ensartet tilgang til måden, vi arbejder på i Danish Crown. Der er blandt andet indført en HR partnerstruktur, så alle datterselskaber nu har adgang til kompetencer inden for såvel strategiske som operationelle HR spørgsmål.

Der er endvidere indført en ny titelstruktur i Danmark, Tyskland og Sverige for at øge gennemsigtigheden i ledelses- og medarbejderniveauer gennem hele organisationen. En tilsvarende titelstruktur vil blive indført i Storbritannien og Polen i det kommende år.

Større fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø

Selvom vi i stigende grad anvender robotteknologi og investerer i højteknologisk hjælpeudstyr, er det en manuelt krævende proces at slagte, opskære og udbene grise og køer.

Som materiality-analysen viser, har vi endnu et stykke arbejde at gøre inden for arbejdsmiljø og arbejdsulykker. Selvom antallet af arbejdsulykker er faldet gennem de seneste tre år, er frekvensen af ulykker stadig for høj. Det betyder, at vi skal fortsætte med at investere i teknologi, der mindsker belastningen af medarbejderne og øge fokus på at anvende sikkerhedsudstyr og overholde sikkerhedsinstrukserne i det daglige arbejde. Vi ser nu de positive effekter af et større fokus på sikkerhed blandt både medarbejdere og ledere.

Øget arbejdsstyrke med social integration

I de seneste år har vi udviklet vores viden og kompetencer i at arbejde med social integration af flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og andre på kanten af arbejdsmarkedet. Det er et udviklingsspor, vi forventer at udvikle yderligere og brede ud i flere dele af koncernen i den kommende tid i tæt samarbejde med kommuner, jobcentre og lokale uddannelsesorganisationer.

Menneskerettigheder

Ved opkøb og etablering af virksomheder i nye lande, foretager vi en risikovurdering af menneskerettigheder, antikorruption og miljø som en integreret del af den generelle forretningsmæssige risikoanalyse forbundet med projektet.

Danish Crown er i gang med at implementere EU Persondataforordningen for at beskytte data vedrørende medarbejderne.

Diversitet

Som koncern er Danish Crown en af de mest mangfoldige og socialt inkluderende virksomheder på det danske og europæiske arbejdsmarked. Mangfoldighed har høj strategisk prioritet, og vi ønsker, at vi som virksomhed udnytter fordelene ved at have en mangfoldig medarbejderstyrke både hvad angår uddannelse, køn, nationalitet og kultur.