Årsrapport 2016/17

Luk

Feeding the World

I 2050 skal vores planet brødføde næsten ti milliarder mennesker. Når flere og flere flytter til byerne, og middelklassen vokser, stilles der nye krav til fremstillingen af fødevarer.

Analyser fra FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation FAO anslår, at der i 2050 vil være behov for dobbelt så meget protein som i dag grundet befolkningstilvæksten og de ændrede kostvaner.

Nogle steder bliver klimaet varmere og åbner muligheder for flere og nye afgrøder. Andre steder gør klimaforandringerne det vanskeligere at drive landbrug.

Som fødevarevirksomhed står vi midt i de mange udfordringer, og vi ønsker at være med til at tage ansvar for at finde nye løsninger, der kan brødføde flere på en bæredygtig måde og med mindre påvirkning af jordens ressourcer.

Behov for helt nye løsninger

Under overskriften ’Feeding the World’ har vi gjort de globale udfordringer omkring landbrugssektoren og kødprodukter til et af de primære fokusområder i Danish Crowns nye CSR strategi. I dette spor ønsker vi at:

– Arbejde langsigtet med udfordringer og muligheder.

– Søge partnerskaber og samarbejder med eksterne forskere, videnskabsfolk og interesseorganisationer med henblik på at skabe ny viden og løsninger.

– Finde systemiske løsninger, der kan hjælpe os til at tage markante udviklingsskridt.

– Understøtte vores landmænd og leverandører med ny viden og teknologi, der kan fremme de mange initiativer, der allerede i dag bringer os videre i en bæredygtig retning.