Årsrapport 2016/17

Luk

Det bæredygtige landbrug

Dyrkning af foder, opdræt af dyr og veterinær sundhed er nogle af de problemstillinger, der blev bragt op af vores interessenter i materiality-analysen.

Med et strategisk spor dedikeret til bæredygtigt landbrug i den nye CSR strategi tager vi et vigtigt skridt fremad sammen med vores ejere og leverandører i landbruget. Vi vil bruge styrkerne i at være et andelsselskab yderligere til at fremme samarbejdet gennem værdikæden for at skabe en bæredygtig fremtid for branchen og virksomheden.

Win-win for landmænd og virksomhed

Den værdi, der skabes gennem Danish Crowns aktiviteter i datterselskaberne verden over bliver udbetalt til ejerne som en efterbetaling, når regnskabsåret er slut. Selskabets strategiske målsætning er at levere en løbende afregning, der er 60 øre bedre per kilo end hos konkurrenterne i Tyskland, Frankrig, Holland og Spanien.

I denne sammenhæng viser CSR strategien en fælles vej til at udvikle produkter, teknologier og processer, som understøtter den strategiske målsætning og samtidig efterspørges af kunder og omverden.

Dilemmaer, udfordringer og ubesvarede spørgsmål

Da vi opererer i en værdikæde med et betydeligt aftryk på miljø og samfund, bliver vi udfordret på mange relevante spørgsmål. Over tid har vi fundet svar på en del af de store spørgsmål, mens andre stadig er ubesvarede og nye hele tiden dukker op. Listen over dilemmaer omfatter blandt andet:

  • At sikre tilførslen af slagtesvin til Danish Crown gennem høje afregningspriser. Herunder at balancere investeringer i udviklingen af konkurrencestærke, bæredygtige løsninger med behovet for at betale landmændene den højeste pris for slagtegrisene.
  • At kommunikere markedets forventninger til den enkelte leverandør af slagtegrise og dermed sikre en fælles udvikling.
  • At udnytte hele dyret optimalt. Herunder at balancere de store globale forskelle i kundebehov og efterspørgsel.
  • At sikre fremtiden for kvalitetskød i en verden med stigende pres på tilgængelige ressourcer.
  • At sikre at vores omgivelser har tilstrækkelig viden til at forstå mekanismerne for masseproduktion af kød. Herunder hvordan vi kan producere tilstrækkelige mængder til at brødføde flest muligt i verden med kvalitetskød.
  • At udvikle bæredygtige løsninger for ansvarlig fødevareproduktion, mens vi på samme tid sikrer, at produktionen er profitabel for vores ejere.