Årsrapport 2016/17

Luk

Bæredygtig fødevare-produktion

CSR har været en del af det daglige arbejde i alle forretningsenheder gennem årtier, især hvad angår fødevaresikkerhed, miljøforhold og ressourceforbrug.

Med den nye koncern CSR strategi har vi i år udarbejdet et fælles arbejdsgrundlag, der skal hjælpe os til en koordineret fremdrift i vores CSR-arbejde på tværs af lande, markeder og funktioner.

Ansvarlig indkøbs- og leverandørstyring

I regnskabsåret har vi etableret en global indkøbsfunktion i Danish Crown. Dermed har vi skabt grundlaget for en mere struktureret tilgang til ansvarligt indkøb og styring af leverandører. Vi har gennemført materiality- og interessentanalyser på indkøbssiden. På baggrund af analyserne forbereder vi os på at involvere vores samarbejdspartnere mere i bestræbelserne på at beskytte menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi arbejder struktureret på at identificere og håndtere risici lokalt og dokumentere de skridt, vi tager for at eliminere eller reducere risici. Særlige fokusområder er at udrydde børnearbejde, tvangsarbejde og slaveri samt at bekæmpe korruption.

Gennem koncernens opdaterede Supplier Code of Conduct (CoC), som kræver, at leverandører gennem hele værdikæden tilpasser deres politikker og procedurer med henblik på at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, har vi implementeret et system til at evaluere, håndtere og rapportere om risici, der kan krænke disse rettigheder. Leverandører til Danish Crown skal også overholde lokal lovgivning vedrørende klima- og miljøstandarder og undgå korruption og bestikkelse.

De nye standarder for ansvarligt indkøb bliver implementeret gradvist indtil 2020. Første skridt omfatter de leverandører, der er involveret i etableringen af Danish Crowns nye fabrik i Kina.

  • Bæredygtige emballageløsninger

Alle forretningsenheder med forbrugerrettede produkter har arbejdet med udvikling af bæredygtige emballager, som er en stærk driver i detailhandelen. Danish Crown Beef er godt i gang med samarbejder om fremtidens emballageløsninger, og lignende tiltag er også i gang i Tulip Ltd. og i KLS Ugglarps.

  • Klargøring til den nye ISO 14001 standard
Crown Pork har været certificeret efter ISO 14001 siden 2005. I 2016/17 har vi forberedt os til at opgradere til den nye ISO 14001 standard, som blandt andet omfatter udvidede krav til livcyklusvurderinger og interessentinddragelse samt risikoanalyse.